Se zármutkem v srdci Vám oznamujeme, že dne 27.09.2019 bude Restaurace otevřena poslední den. Od 28.09.2019 je ZAVŘENO z důvodu rekonstrukce domu. Děkujeme za pochopení. Přejeme všem hodně štěstí, lásky, spokojenosti, spoustu úspěchů a pevné zdraví. Kolektiv Restaurace U Hrabala
Kontakty
Restaurace, kavárna, penzion
Jitka Vorlíčková
Náměstí T.G.M. 130
470 01 Česká Lípa
Česká republika
Tel./fax: +420 487 522 040
restaurace@uhrabala.cz

Penzion
penzion@uhrabala.cz

Restaurace
restaurace@uhrabala.cz

https://www.uhrabala.cz

Facebook logo

Logo Meníčka.cz
2007 | Tvorba webu Esluzby
Foto historie

Z historie objektu

Stavební vývoj parcely začíná pravděpodobně ve 13. století, jak ukázal archeologický výzkum na sousedních parcelách domů č.p. 128 a 129. Zástavba však ležela hlouběji v současných parcelách. Existence gotických sklepů dokazuje změnu terénního reliéfu. Přední dům nese znaky renesance. Jižní obvodová zeď má místy šířku až 65 cm. Dá se předpokládat, že touto stranou přisedal dům ke starší zástavbě, což potvrzuje i společné podsklepení.Velký požár v roce 1820 jej pravděpodobně zničil.

Zbourání starého zadního domu a zbudování jižní příčné zdi renesančního domu souvisí se zbudováním patra nad předním domem v období klasicismu. Do této úpravy spadá i zbudování dvouramenného schodiště s plackami nad podestami.

Za domem ležel dvůr, pod jehož úrovní byly zahloubeny sklepy a vstupní šíje. Po požáru 1820 asi došlo k porušení tehdejší zástavby. Její opravu pojal tehdejší majitel T. Elbel velkoryse. Vedle vlastní opravy se rozhodl i k přístavbě zadního domu. Stavba se pravděpodobně poněkud protáhla, neboť krov, který asi bylo potřeba zvednout nově je signován rokem 1828.

Někdy před rokem 1838 došlo k dostavbě zadního domu a rozšíření jeho přízemí na sousední pracelu č.p.129. Dokládá to žádost o stavbu na této parcele. Parcela čp.130 byla tak téměř celá zastavena.

Stavební aktivita na parcele končí před rokem 1883 uvedenou dostavbou. Další stavební činnost se omezila na drobné úpravy v interiéru a exteriéru, které již pouze degradovaly starší renesanční a klasicistní architekturu. Pokus o další rekonstrukci objektu začal v roce 1987, avšak po samovolné destrukci části domu do nynějšího Škroupova náměstí byla tato rekonstrukce zastavena a pokračoval v ní až současný majitel pan František Hrabal v roce 2001, kdy postupně provedl kompletní rekonstrukci tohoto objektu. Zde vybudoval postupně cukrárnu a kavárnu, dále Whisky bar a vinotéku a tuto rekonstrukci ukončil v roce 2006 otevřením penzionu v patře objektu.

Poděkování firmám i jednotlivcům, kteří se podíleli na rekonstrukcích a zvelebení objektu:

Foto historie

2001 - právě začínáme

2006 - a tímto končíme...?

2007...

2009...

Nahoru
Penzion U Hrabala v České Lípě hodnocení